EU projekt

INFORMACIJE O PROJEKTU „ENERGETSKA OBNOVA TURISTIČKOG OBJEKTA “VILLA TRE MARIE“ U ROVINJU“

NAZIV PROJEKTA: Energetska obnova turističkog objekta “Villa Tre Marie” u Rovinju

Kratki opis projekta:

Projektom energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije smanjit će se potrošnja isporučene energije u turističkom objektu „Villa Tre Marie“, povećat će se kvaliteta boravka gostiju i smanjit će se emisija CO2 čime će se promicati energetska učinkovitosti i obnovljivi izvori energije u gradu Rovinju i Istri.

Projektom se rješava problem visoke potrošnje energenata u turističkom objektu „Villa Tre Marie“ u gradu Rovinju, Istarska županija ulaganjem u termo izolaciju fasade, zamjenu stolarije, revitalizaciju rasvjete i instalaciju solarnih kolektora što doprinosi ostvarenju energetskih ušteda u djelatnosti turizma na tom području, povećanju količine potrebne energije proizvedene iz obnovljivih izvora energije te smanjenu emisije CO2.

Provedba projekta rezultirat će smanjenjem operativnih troškova za jednake količine usluga.

Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti turističkog objekta primjenom mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Ciljane skupine prijavitelja jesu pretežno fizičke osobe – gosti sa područja RH i inozemstva koji potražuju uslugu smještaja tijekom ljetne sezone u segmentu kulturnog turizma i turizma „sunca i mora“.

Opći cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti u uslužnom sektoru turizma u gradu Rovinju u Istarskoj županiji.

Specifični ciljevi predloženog projekta su sljedeći:
– smanjenje potrošnje isporučene energije u turističkom objektu „Villa Tre Marie“ u gradu Rovinju ulaganjem u mjere energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije
– povećanje kvalitete boravka gostiju koji borave u turističkom objektu „Villa Tre Marie“
– promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u gradu Rovinju i Istri
– smanjenje emisije CO2 u uslužnom sektoru u turizmu u gradu Rovinju

Glavni rezultati koji će dovesti do postizanja ciljeva projekta su sljedeći:
– postignuta energetska ušteda u turističkom objektu „Villa Tre Marie“ u gradu Rovinju u uslužnom sektoru (turizmu) od 81,51%
– povećana količina obnovljive energije u bruto konačnoj potrošnji energije u turističkom objektu „Villa Tre Marie“ za 4.608,00 kWh/god
– smanjenje emisije CO2 kao rezultat ostvarene energetske uštede za 7,84 t/god

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 997.241,00 kuna
EU SUFINANCIRANJE PROJEKTA: 705.624,05 kuna

Razdoblje provedbe projekta: Od 1. siječnja 2014. do 30. lipnja 2021.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Kontakt osoba za više informacija:

• Sandi Krošnjak
• +385 91 539 8740
sunny-day@pu.t-com.hr

Za više informacija o EU fondovima:
www.strukturnifondovi.hr
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj na Internetskoj stranici isključiva je odgovornost Obrta za računovodstvo, turizam i poljoprivredu „Sunny Day Plus“